danskalender.nl

de agenda voor de
bewust blotevoetendansers

adverteren op de danskalender
Freedance Garderen

De bedoeling

Deze site is in april 2016 ontstaan vanuit de behoefte in één oogopslag te kunnen zien waar er op een bepaalde dag (veilig) op blote voeten of zachte dansschoenen gedanst kan worden. De site wordt beheerd door Reinier van Alphen, zelf een gepassioneerd 'blotevoeten'danser. Voor het maken van deze 'alternatieve' dansagenda is samenwerking aangegaan met Paul van Oordt van de tangokalender. Ik dank hem voor het mogen gebruiken van het door hem ontwikkelde format.

De site Blotevoetendans.NU is bedoeld voor dansevenementen die zich onderscheiden van disco, techno, hiphop feesten en het traditioneel stijl- of volksdansen. Deze site is bedoeld voor gratis promotie van dansevenementen waar geen drugs, matig of geen alcoholgebruik de regel is; vaak dansplekken met uiteenlopende muziekkeuzes (klassiek tot experimenteel), een dansvloer waar vrije expressie in beweging mogelijk is; waar je op jezelf of juist in verbinding met een ander kan dansen. Eenmaal dit onderscheid geïntroduceerd, worden ook wekelijkse lessen waar niet op gewoon straatschoeisel of harde schoenen wordt gedanst, beperkt gratis opgenomen.

Met meer dan 4000 bezoeken per maand (in 2019) is duidelijk dat deze nieuwe danskalender in een behoefte van mensen die lekker, vrij en bewust willen bewegen, voorziet.

Gegevens

Om de twee maanden mail ik organisatoren van dansevenementen een overzicht van hun evenementen op de site. Ik nodig ze uit alles goed te controleren en correcties en aanvullingen ofwel zelf door te voeren of aan mij door te geven. Toch is het altijd verstandig gegevens van het dansevenement te checken op de site van de evenement zelf.

Organisatoren krijgen van mij inlogcodes waarmee ze zelf de meeste wijzigingen op individuele ingeplande evenementen kunnen aanbrengen, zoals naam, tijd, prijs, url en de bijzonderheden. Ook kan een evenement door de organisator zelf geannuleerd worden. Als organisator kun je een bestaand evenement, eventueel uit het verleden, kopiëren naar een nieuwe datum.

Standaard-mailings met activiteiten of aankondigingen op Facebook spit ik niet door op verschillen met de agenda. Deze worden dus niet verwerkt. Dus wanneer je iets tegen komt dat niet klopt, ook wanneer je alleen bezoeker bent en geen organisator, geef het aan mij door!
Als organisator kun je een nieuw evenement doorgeven via één van deze formulieren op mijn site "duurzamedienst". Zie anders ook de pagina geef informatie door.

Hoe gaat het verder?

Mijn streven is om de danskalender blotevoetendans.NU een veel gebruikte agenda in 'anders dansend' Nederland (en ook voor Vlaanderen) te laten worden. Fijn zijn de vele enthousiaste reacties van gebruikers en van organisatoren sinds de start van deze nieuwe danskalender. Ook de media heeft het blotevoetendansen ontdekt; zie het artikel in Trouw van 7 januari 2017.

Om de danskalender te promoten ben ik op zoek naar 'ambassadeurs' die verschillende dansevenementen bezoeken en bereid zijn om daar een flyer op te hangen en kaartjes te verspreiden. Als jij dat wilt doen, neem dan contact met mij op.

Om de site te kunnen blijven beheren, zijn donaties zeer welkom: NL76 ASNB 0942 8451 29 tnv Reinier Duurzame Dienst. Vermeld erbij "gift voor danskalender". Indien gewenst stuur ik je een btw-nota voor het bedrag.

Feedback op functionaliteit van de site, op de data, gebruiksgemak, lay out, teksten, 'verdien'model etc, wordt zeer op prijs gesteld.

Banner plaatsen

Dat kan. Er zijn verschillende opties, waaronder om de dag de banner zichtbaar laten zijn. Voor meer informatie stuur een mail of zie de pagina adverteren.Reinier van Alphen / info@blotevoetendans.nu  /  Facebook  /  de danskalender