danskalender.nl

de agenda voor de
bewust blotevoetendansers

adverteren op de danskalender
danskalender

English 
At the bottom of this page you find how to submit information on a dans vacation or festival in English. Or use the following forms (in Dutch).

Doorgeven dansevenement, open dansles, dansvakantie en -festival, danscursus

Een NIEUW evenement kun je eenvoudig doorgeven via de formulieren op mijn site "duurzamedienst".
Voor het wijzigen van al opgenomen evenementen, klik dan hier voor de informatie, of hoe dit te doen is via de mail.

Ik zorg zo veel mogelijk voor eenheid van stijl en presenteer evenementen op de manier die ik goed en nuttig acht.

Om de site te kunnen blijven beheren, is elke bijdrage zeer welkom.
- maak een bedrag over op NL76 ASNB 0942 8451 29 tnv Reinier Duurzame Dienst. Vermeld erbij "gift voor danskalender". Indien gewenst stuur je een tegoednota met dit bedrag, dat je in mindering kunt brengen bij het publiceren van een banner op de danskalender.
- werk mee aan het promoten van deze danskalender door bijvoorbeeld een link of een banner te plaatsen op je site (stuur ik je graag toe)
- door een flyer op te hangen, kaartjes te verspreiden onder bezoekers van jouw evenement. (deze stuur ik je dan graag toe)

Voorwaarden voor gratis vermelding

Op de pagina evenementagenda, meerdaags evenement en lessen worden als datumregels uitsluitend aan 'blotevoeten'dans gelieerd aanbod opgenomen. Onder blotevoetendansen wordt ook verstaan zacht dansschoeisel of sokken. Wanneer er echter ook op straatschoeisel gedanst wordt (d.w.z. dit niet expliciet wordt uitgesloten), ga ik er vanuit dat er voor blotevoetendansers een apart deel op de dansvloer is gecreëerd om veilig en prettig te dansen.

Dansevenementen van één dag(deel) zoals een dansfeest, workshop, echt incidenteel te bezoeken dansles*, jam, meditatieve beweging, liveconcert waarbij gedanst kan worden, zullen GRATIS* in de evenementagenda opgenomen worden.
Ook promotie-evenementen zoals proef-, introductie- en inlooplessen, dus die gericht zijn op het werven van deelnemers voor een danscursus (of cursusblok van danslessen) worden gratis opgenomen.

Voor het promoten van een cursus of meerdaags dansevenement is het adverteren met een banner veel effectiever. Zie voor meer informatie en tarieven de pagina adverteren.

Voorwaarden voor vermelding weeklessen

*) Voor open (dus door iedereen en zonder voorwaarden, los te bezoeken) danslessen geldt dat per dansschool/organisator/docent in een gemeente en locatie één vermelding per week gratis kan worden opgenomen. Voor promotie van meer lessen lees deze informatie.
Indien promotie van meer lessen gewenst is, stuur dan eerst de weekles die gratis wordt opgenomen met dit formulier en stuur een mail naar mij (info@blotevoetendans.nu), met de andere dagen/tijden met verwijzing naar het doorgegeven gratis evenement. Hiervoor ontvang je een nota. Na ontvangst van de betaling wordt het terugkerend datumpatroon opgenomen (bijv. iedere donderdag 9u-10u) voor een half jaar.

Andere vormen van danslessen in vorm van cursus, of gesloten dansgroep, kunnen wel worden vermeld op de pagina lessen. Een proefles of les ter promotie van nieuwe cursusreeks kan worden opgeven voor de evenementenagenda. Dit is een gratis vermelding.

Geef informatie door over een nieuw eenmalig of terugkerend evenement

Heb je een dansevenement dat al eerder doorgegeven en gepubliceerd is en herhaal je dat nu?
Dan hoef je alleen een nieuwe datum door te geven met dit formulier.

→ Voor een dag(deel): kies formulier 1. Dit wordt vermeld op de pagina 'evenementenagenda'

→ Voor verschillende data of voor herhalende dagdelen: kies formulier 2.
Elke dag(deel) is dan ook afzonderlijk te bezoeken. Deze worden vermeld op de pagina 'evenementenagenda'

→ Voor meerdere aaneengesloten dagen: kies formulier 3.
Dit kan bijvoorbeeld een dansfestival, -vakantie, -cursus, -training zijn. Deze wordt dan vermeld op de pagina 'meerdaags evenement'

Voor een danscursus (bijvoorbeeld drie weekenden of vijf zondagen) kan wel de eerste datum worden opgenomen (formulier 1 en/of 3), echter adverteren met een banner is hiervoor het meest geschikt.

Op ieder formulier wordt de vraag gesteld: Het dansen is op blote voeten (of op zacht dansschoeisel); indien akkoord antwoord dan met ja . Dit is tevens als anti-spam bedoeld.

Geef informatie door over de dansschool, weeklessen, docent

→ Voor weeklessen, cursus/training of aanbod dansschool: kies formulier 4.
Dit wordt vermeld op de pagina 'lessen'

Dansdocenten kunnen op deze wijze hun aanbod in algemene bewoordingen  als school per danslocatie laten vermelden op de pagina 'lessen'. Het dient dan te gaan om info die zo min mogelijk veroudert.

------------

Individueel evenement (op datum) zelf wijzigen of kopiëren

De meeste informatie van al opgenomen individuele evenementen, dwz per afzonderlijke datum, kun je als organisator zelf wijzigen, zoals naam, tijd, prijs, url en de tekst bijzonderheden. Ook kan een zichtbaar evenement door de organisator zelf gekopieerd en geannuleerd worden. Handig dus voor een incidentele wijziging. Indien je Ad-blocker gebruikt, zet dit dan eerst tijdelijk uit. Je dient in te loggen met het mailadres waarmee je het evenement hebt doorgegeven, via 'het inlogscherm'. Heb jij je wachtwoord niet meer dan kun je in dat scherm een nieuw wachtwoord opvragen. Kijk voor de antwoordmail eventueel in je spambox.
De tekst bijzonderheden mag niet meer bedragen dan 2 x 50 tekens. Alleen dan kun je een wijziging opslaan. Pas dit dus zo nodig aan.
Wijzigingen die je niet zelf kunt doorvoeren en wijzigingen die een reeks evenementen betreft, kun je aan mij doorgeven via mail (info@blotevoetendans.nu). Hou rekening met een verwerkingstijd tot zeker acht werkdagen.

Via mail een eenmalig of terugkerend evenement corrigeren of annuleren

Wijzigingen die je niet zelf kunt doorvoeren en wijzigingen die een reeks opgenomen evenementen betreft, kun je aan mij doorgeven via mail (info@blotevoetendans.nu). Houd rekening met een verwerkingstijd van zeker acht dagen. Geef behalve de naam alleen de informatie die gewijzigd is.

 • naam evenement *
 • gewijzigde naam evenement
 • website/-pagina
 • contactpersoon en mailadres
 • naam van de locatie
 • volledig adres van de locatie
 • exacte beschrijving wanneer de evenement plaats vindt (denk ook aan de uitzonderingen zoals vakanties en feestdagen)
 • begintijd - eindtijd
 • entreeprijs
 • bijzonderheden, zoals DJ (max 2 x 40 tekens)

Via mail gegevens van een dansvakantie, -festival of meerdaagse workshop corrigeren

Geef behalve de naam en de startdatum alleen informatie die gewijzigd is.

 • naam *
 • gewijzigde naam
 • startdatum *
 • gaat wel/niet door
 • aantal dagen incl. aankomst en vertrek
 • website/-pagina
 • land
 • plaats
 • contactpersoon en mailadres
 • docenten
 • (vanaf)prijs
 • maximum aantal deelnemers
 • bijzonderheden

English To submit information on dans vacantions

Send a mail (info@blotevoetendans.nu) with the relevant information. Fields marked with * are mandatory. Or use the following forms (in Dutch).

Submit a new dans vacation or festival

If needed see the page vakanties for the information shown.

 • name *
 • start date *
 • number of days incl. arrival and departure *
 • website/-page *
 • country *
 • town *
 • contact and mailaddress, if other than sender
 • teachers
 • price (from)
 • maximum number of participants
 • comments

Correct information on a dans vacation or festival already listed

Apart form name and start date only provide information that has changed.

 • name *
 • new name
 • start date *
 • cancelled / not cancelled
 • number of days incl. arrival and departure
 • website/-page
 • country
 • town
 • contact and mailaddress
 • teachers
 • price (from)
 • maximum number of participants
 • comments